PreventID® CRP 1/3

PreventID® CRP 1/3 maakt het mogelijk onderscheid te maken tussen een laag (CRP < 1 mg/l), gemiddeld (CRP 1-3 mg/l) en hoog risico (CRP > 3 mg/l) voor een cardiovasculair voorval.

Klassieke sneltesten

Professionele artsen

Capillair bloed

PreventID® CRP 1/3

Alleen voor verkoop aan professionele gebruikers zoals artsen, apothekers, alternatieve behandelaars en ander medisch opgeleid personeel.

Cardiovasculaire ziekten: Risico onderkennen - tijdig actie ondernemen

Veel hart- en vaatziekten kunnen worden voorkomen door adequate preventie. Dit omvat een gezonde levensstijl met een evenwichtige voeding en voldoende lichaamsbeweging, alsook een beoordeling van het risico op hart- en vaatziekten.

Een vroeg teken van een dreigende hartaanval kan een verhoogde concentratie van het zogenaamde C-reactieve proteïne (CRP) in het bloed zijn. CRP komt vooral vrij als gevolg van celbeschadiging, bijvoorbeeld door ontsteking. Om het risico op een hartaanval in te schatten, moet de hooggevoelige CRP (hsCRP) 1-2 keer per jaar worden bepaald.

Uw voordelen

  • hsCRP: hoogste voorspellende waarde voor het risico op coronaire hartziekten (CHD)
  • Maakt individuele classificatie mogelijk: laag, gemiddeld en hoog CHD-risico
  • Betrouwbare risicobeoordeling binnen enkele minuten

Hint

Alleen voor verkoop aan professionele gebruikers zoals artsen, apothekers, alternatieve behandelaars en ander medisch opgeleid personeel.

Komponenten PreventID CRP 1/3
Kurzanleitung PreventID CRP 1/3

Relatieve gevoeligheid

98,3 %

Relatieve specificiteit

100 %

Opsporingsgrens

10 mg/l

Zoeken
Contact
Naar boven