PreventID® Micro-Albumin

Microalbumine moet bij mensen met diabetes eenmaal per jaar worden afgenomen, en bij een positief resultaat zelfs eenmaal per kwartaal.
De PreventID® Microalbumine is een competitieve, immunochromatografische sneltest voor de detectie van verhoogd albumine (humaan serumalbumine, HSA) in urine en wordt gebruikt voor de detectie van micro-albuminurie. De detectiegrens is 20 μg/ml.

Klassieke sneltesten

Voor professionele medici

Urinemonster

PreventID® Micro-Albumin

Alleen voor verkoop aan professionele gebruikers zoals artsen, apothekers, alternatieve behandelaars en ander medisch opgeleid personeel.

Micro-albumin - Is de nierfunctie OK?

Micro-albumine maakt het mogelijk de nierfunctie te controleren. In gezonde nieren houden de bloedvaten van de nierlichaampjes eiwitbestanddelen van het bloed vast tijdens de filtratie. Wanneer de nieren beschadigd zijn, komt serumeiwit, albumine, in de urine terecht, de hoeveelheid hangt af van de ernst.
Zelfs kleine hoeveelheden albumine in de urine zijn een vroeg teken van nierbeschadiging, die vooral kan optreden als gevolg van diabetes mellitus of hoge bloeddruk (hypertensie).
Bijna de helft van alle insuline-afhankelijke diabetici lijdt in de loop van hun ziekte aan diabetische nefropathie (DNP). De bepaling van micro-albumine is daarom een belangrijke screeningstest voor mensen met diabetes. De test wordt gebruikt om de gezondheid van de nieren, maar ook van de bloedvaten in het algemeen, te controleren. Het doel is DNP, schade aan het netvlies (retinopathie) en andere vaatziekten (b.v. hartaanval, diabetische voet) in een vroeg stadium te kunnen voorkomen.

Uw voordelen

  • Geschikt om de gezondheid van de nieren te controleren en als jaarlijkse screeningtest voor diabetici
  • Positief resultaat van 20 µg/ml (gelijk aan 200 mg/l) urine, volgens nationale en internationale richtlijnen (aanbevelingen van de American Diabetes Association)
  • Snel en gemakkelijk te hanteren in de praktijk of in het ziekenhuis direct op de afdeling

Hint

Alleen voor verkoop aan professionele gebruikers zoals artsen, apothekers, alternatieve behandelaars en ander medisch opgeleid personeel.

Komponenten PreventID Micro-Albumin
Kurzanleitung PreventID Micro-Albumin

Relatieve gevoeligheid

93,9 %

Relatieve specificiteit

100 %

Opsporingsgrens

20 μg/ml

Zoeken
Contact
Naar boven