PreventID® Cardiac Troponin I

PreventID® Cardiac Troponin I is een eenvoudig ontworpen test die gebruik maakt van een combinatie van deeltjesgebonden anti-cTnI antilichamen in combinatie met een detectiereagens om cTnI in volbloed, serum of plasma op te sporen. De detectiegrens is 0,5 ng/ml.

Klassieke sneltesten

Voor professionele medici

Serum

Plasma

Volledig bloed

PreventID® Cardiac Troponin I

Alleen voor verkoop aan professionele gebruikers zoals artsen, apothekers, alternatieve behandelaars en ander medisch opgeleid personeel.

Bepaling van cardiaal troponine I, de geprefereerde biomarker voor myocardinfarct.

Hevige pijn op de borst, eventueel gepaard gaande met kortademigheid, kan een teken zijn van een hartaanval of angina pectoris. Naast een ECG biedt de bepaling van cardiaal troponine (cardiaal troponine I) een snelle en betrouwbare diagnostiek.

Troponine I kan verhoogd zijn zelfs zonder de klassieke tekenen van een hartaanval. Troponine I komt dus ook vrij bij andere vormen van hartschade en wordt daarom gebruikt voor een algemene schatting van het risico op hartschade.

Bij mensen met chronische hartaandoeningen is het monitoren van de troponine I-spiegel een hulpmiddel voor het volgen van de ziekteprogressie en het volgen van de therapie.

Uw voordelen

  • Snel en gevoelig voor myocardinfarct, angina pectoris en andere vormen van hartbeschadiging
  • Geschikt voor diagnose en therapiecontrole van chronische hartziekten
  • Niet beïnvloed door geneesmiddelen (bv. acetylsalicylzuur, paracetamol)
  • Geen kruisreactiviteit met hemoglobine, albumine, troponine T, skeletspier troponine I, cardiaal myosine

Hint

Alleen voor verkoop aan professionele gebruikers zoals artsen, apothekers, alternatieve behandelaars en ander medisch opgeleid personeel.

Komponenten PreventID Cardiac Troponin I
Kurzanleitung PreventID Cardiac Troponin I

Relatieve gevoeligheid

97,6 %

Relatieve specificiteit

99,4 %

Opsporingsgrens

0,5 ng/ml

Zoeken
Contact
Naar boven